Friss topikok

...amiben (...) jogkorlátozónak minősíthető a választási regisztráció...

2013.01.08. 17:01 mk27soundmaster

„...az Ab állásfoglalása szerint a parlamentnek vagy bizonyítania kell a választási regisztráció szükségességét, vagy le kell tennie annak bevezetésétől.” (mandiner.hu/cikk/20130103_elbukhat_a_regisztracio_az_alkotmanybirosagon)

Tessék?!

„Az Alkotmánybíróság – az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatának figyelembevételével – megállapította, hogy a magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárok esetében a regisztrációs kötelezettség indokolatlanul korlátozza a választójogot, ezért alaptörvény-ellenes.” (mandiner.hu/cikk/20130104_elkaszalta_az_ab_a_regisztracios_kotelezettseget)

Mi van?!

...Elolvastam ezt az alkotmánybírósági indoklást (ezt: www.mkab.hu/download.php?h=370) és felállt a szőr a hátamon. Én a választási regisztrációt egy értelmetlen dolognak tartom, de hogy alkotmányellenes lenne a bevezetése, az (szerintem) abszurd. Ha a választási regisztráció bevezetését alkotmányellenesnek lehet minősíteni, akkor mindent annak lehet minősíteni és akkor, ezzel az erővel, meg lehet bénítani (akár magát) a törvényhozást (is).

A technika, ahogyan az alkotmánybíróság ebben az ügyben eljár, egész egyszerűen hátborzongató: egy (innét-onnét összehordott, alkotmányszöveg-értelmezésekből, korábbi alkotmánybírósági határozatokból, velencei bizottsági ajánlásokból, európai emberijogi bírósági döntések indoklásaiból stb. álló) ad hoc értelmezési konstrukciót (keretet)  tákol össze, amiben (de, nyilván, csak abban a konstrukcióban (keretben)) jogkorlátozónak minősíthető a választási regisztráció bevezetése, majd arra hivatkozva, hogy nincs olyan alapvető jog vagy alkotmányos érték, amelynek védelme feltétlenül szükségessé teszi a választási regisztráció bevezetését (!) elkaszálja (alkotmányellenesnek minősíti) azt.

Gondolkodjunk már egy kicsit!... (Innét: *** A forrás (jelenleg) nem nyilvános.)

***

Apdét vagy kiegészítés, 2013. 01. 09.:

„Aiszóposz: A farkas és a bárány

A farkas megpillantotta a bárányt, amint a folyónál vizet ivott, és valamilyen jól hangzó ürüggyel bele akart kötni, hogy megegye. Ezért, bár ő állott fennebb, azzal vádolta, hogy felkavarja a vizet, és nem hagyja őt inni. A bárány ezt felelte, ő csak az ajka hegyével érinti a vizet, különben is lennebb áll, s felfelé nem zavarhatja fel a vizet. Ekkor a farkas más váddal hozakodott elő: »Ám tavaly apámat szidalmaztad!« A bárány azt válaszolta, hogy akkor ő még meg sem született. A farkas ekkor így szólt: »Ha sohasem fogysz ki a mentségekből, akkor is megeszlek!«

A mese azt mutatja, hogy mit sem ér a jogos önvédelem azok szemében, akik arra határozták el magukat, hogy jogtalanságot cselekedjenek.” (fordította Bodor András)

Köszönöm @Mormogi Papának, hogy fölhívta rá a figyelmemet!

6 komment

...hajrá Magyarország, hajrá magyarok, hajrá latinnyelv-oktatás!...

2013.01.08. 09:01 mk27soundmaster

„Kötelezővé tenné a latinoktatást a nyolcosztályos gimnáziumokban az oktatási államtitkárság, a változtatás több mint száz középiskolát és több ezer diákot érintene. Az már most biztos, hogy az ötödik és hatodik évfolyamban bevezetik a »latin örökségünk« nevű tantárgyat, hetediktől pedig elkezdődik a latin nyelv oktatása. A kerettanterv kidolgozói szerint a latin »megalapozza a közjóra, a nemzeti és társadalmi összetartozásra való törekvést«.” (eduline.hu/nyelvtanulas/2013/1/7/Kotelezo_lesz_a_latin_a_nyolcosztalyos_gimn_RUUUAJ)

...Nagyon helyes! Latinnyelv-oktatást minden középiskolába! Kezdjük a tanulást a Pater Nosterrel, az Ave Mariával és a Credoval!:-)

Egyébként valóban kevés hasznosabb dolgot lehetne az oktatásba be- vagy visszaemelni, mint a latin nyelvet! Egyrészt: mert aki a latin nyelvtanon átrágja, átvergődi magát, annak már egyetlen nyelv egyetlen nyelvtani jelenségének megértése sem fog nehézséget okozni; másrészt: mert a latin örökség sokkal inkább meghatározza kultúránkat, mint amennyire mi azt általában gondoljuk (nemrég beszélgettem egy rokongyerekkel, aki egy véresen reál szakon tanul egy véresen reál egyetemen: szakmai latint is kell tanulniuk, s mivel  ő a gimiben kapott némi latin alapokat, lazán veszi a kanyart, míg csoporttársainak többsége azt sem tudja, honnan közelítse meg a feladatot); harmadrészt: a latint forrásokból lehet tanulni s hogy értsük a forrásokat, ahhoz tekintélyes mennyiségű művelődéstörténetet is el kell sajátítanunk és az még senkinek sem ártott meg; valamint -- ami talán a legfontosabb --- a latin nyelv sajátos gondolkodásmódot és szemléletet is ad az azzal (ú. é. a latin nyelvvel) foglalkozónak.

Hajrá Magyarország, hajrá magyarok, hajrá latinnyelv-oktatás!:-)... (Innét: mandiner.blog.hu/2013/01/07/latin_utunk_felazsiabol_europaba?fullcommentlist=1#comments)

2 komment

No, de mi az az orulunkvincent.blog.hu?!

2012.12.21. 19:01 mk27soundmaster

Néhány perccel ezelőtt az orulunkvincent.blog.hu c. blogon jártam. Az egyik posztjuk alatt (orulunkvincent.blog.hu/2012/12/21/iksz-ek), a kommentsorban, egy Hamvas-idézetet olvastam. Ezt:

„A hősi élet nem Héraklész kiváltsága. A görögök hérosznak mondtak és tartottak harcost, királyt, művészt, gondolkozót, orvost. És nemcsak olyan embert, akinek vétsége miatt össze kellett törnie. Hérosz, mondja Seneca, akit nem lehet legyőzni; legfeljebb megölni. Akinek sikerül, hogy legalább életének nagy pillanataiban sorsánál erősebb legyen. Aki nagyságot valósít meg, tekintet nélkül arra, hogy abba belebukik, vagy sem.

A realitás a stréber számára sem végső határ. Ez a realitás azonban nem mint a hősi életben, sziklafal, hanem valami nyúlós anyag, kátrány, vagy ilyesmi. A stréber ebben a nyálkában a realitással nem küzd, hanem abban furakodik. Realitás a stréberre sem érvényes; szükségszerűsége neki sincs. Kicsiny dolgoknak kicsiny hely kell, éppen csak hogy elférjen. Majd aztán, ha sikerül, szemtelen lesz, és elkezdi a többit helyéről kitúrni. Tolakszik, éspedig azokhoz, akiktől valamit vár.

A héroszt és a strébert a becsvágy köti össze; ugyanaz, ami őket szétválasztja. A hérosz becsvágya az áldozatban kulminál, ami annyit jelent, hogy végül is önmagával fizet. Ez a hősi élet előkelősége. Ezért a hérosz a nemes ember. Mert az áldozat: tudni, hogy van valami, ami az életnél több, és az életet ezért a többért odaadni. A hősi élet befejezett mű, akkor is, ha összetörik.

A stréber nem törik össze, legfeljebb pórul jár. A stréber nem ölhető meg, legfeljebb eltaposható. Áldozat? – Eszébe se jut. Kis előnyök. Reálpolitika. Minél olcsóbb, annál jobb. Ha sikere van, pimasz, és nem mulasztja el, hogy érdemeire hivatkozzék. A stréber rangtalan, és ezért lehetetlen, hogy akár tragikuma, akár komikuma legyen. Nem drámai, és ami lényeges, nincs összeütközése. A stréber ellentét nélkül van, valószínűleg még a becstelen se vállalkozik arra, hogy vele szembeszálljon. Nem néz körül, és nem látja, hogy ahhoz, amit tesz, ki mit szól. Ez pedig ugyanaz, mintha az ember azt mondaná, mértéken alul van. Olyan ember, aki a lényegtelenséget a legjobban megközelíti. Csak kaparja magát előre, és ez a heroikus áttörésnek pontos fordítottja. A stréber realitása is tágítható, mert az iszapban makacsul mászik, de mivel mértéken alul áll, sohasem mondható, hogy betelt. Mi telhet be? Tehet és mondhat, amit akar, jelentéktelen, csak bosszúság, hogy az emberi élet ilyesmire is felhasználható.” (orulunkvincent.blog.hu/2012/12/21/iksz-ek/fullcommentlist/1#c18611781)

Az kommentbéli Hamvas-sorok egy másik hamvasi gondolatsort idéztek meg bennem. Ezt:

„(...)

A direkt morál az igazságtól való elhagyatottságban él.

Van, aki a direkt morálban remekül érzi magát. Gyönyörködik abban, hogy a korrupción kívül áll és ítélkezhet. Különös gyõzelem, amikor az ember fogát csikorgatja. Mellőzve lenni! Elnyomva, szegénynek lenni! Nem bírja ki senki mély sebek nélkül.

A direkt morál a lázadás és a forradalom tenyészhelye. Minden lázadó és forradalmár morális bázison áll és ez benne a direkt morál.

(...)

Ez az, amit a direkt morál a legtisztábban lát: »a behódolás az embert eredeti alakjából kivetkõzteti és az élet végeredményét kompromittálja«. A behódolásnak ezt soha senki sem bocsáthatja meg. A behódolásból sohasem lesz és nem lehet nagyság. Ez a par excellence antitragikus, vagyis ez a botrányos egzisztencia.

A direkt morál inkább őrület. Nincs megalázóbb, mint elviselni, hogy a behódolás virtuóz élettechnikával miként fut be nagy pályát és miként teszi kezét az élet javaira, és miképpen foglalja el az élet helyét, mintha az egész az övé lenne, és vesz részt abból, amibõl mindenki más kizárt. Abban, aki ez ellen nem tud kellőképpen védekezni, tízezer inkarnációra való méreg gyűlik össze. A bosszú. A bosszú, mondja Nietzsche, az akarat tiltakozása az idő ellen.

Minden mártír gondolja meg jól, vajon nem a bosszú, amely benne dolgozik? »Ó, ha az embert a bosszútól valaki meg tudná váltani!«

A behódolás az embert eredeti alakjából kivetkőzteti és az élet eredményét kompromittálja. De aki nem hódol be és nem alkalmazkodik, tiszta lelkiismeretét fenntartja és intaktságát megőrzi és a direkt morálban áll, az a bosszú angyalává lesz.

A direkt morál nárcisztikusan ragaszkodik hősies és görcsös tisztaságához. A direkt morál nem szociális, hanem egocentrikus. Ezért ha felülkerül, nem közösséget teremt, hanem forradalmat. A direkt morál, mint a rossz lelkiismeret, a nagyságot kizárja. A direkt morál középszerű és démoni.

Aki behódol, beszennyezi az életet. A rossz lelkiismeret a beszennyezett élet nyugtalansága. A direkt morál a közösségbõl kizárt és a javaktól megfosztott ember életféltése.

A behódolás megbocsáthatatlan. Annak, aki behódolt, térden állva kell bocsánatot kérnie az igazságtól, amelyet megsértett. Addig nem térhet haza.

A direkt morál csak akkor oszlik el, ha felszólítják, hogy a szeretet világába lépjen, és tényleg belép. Akkor a pokol tüzét elkerülheti.

(...)”

Ezt a Hamvas-idézetet aztán, az első idézetre válaszul, egy kommentben elküldtem.

Nem telt el három perc és a(z általam elküldött) Hamvas-idézetet a kommentsorból (ki)moderálták.

Az orulunkvincent.blog.hu az a hely, ahol Hamvas Bélát három percen belül (ki)moderálják.

***

Apdét vagy kiegészítés, 2012. 12. 23.:

Egy kommentváltás:

agresszív kismalac · http://kismalac.blog.hu 2012.12.23. 16:40:40
@mk27soundmaster: Ah, so!
(A Vincenten persona non grata lettél. Ez van. Én se magyarázgatnám, kit, miért rakok ki a blogomról. Ilyen ez a szelaví.) (Innét: mk27.blog.hu/2012/12/11/linn_sondek_lp_12_lemezjatszo/fullcommentlist/1#c18625750)

mk27soundmaster · http://mk27.blog.hu 2012.12.23. 17:00:28
@agresszív kismalac:

Válasz erre: mk27.blog.hu/2012/12/11/linn_sondek_lp_12_lemezjatszo/fullcommentlist/1#c18625750

A történet nem rólam szól. A vincenten jónéhányszor kommenteltem, néhányszor kimoderálták a hozzászólásaimat, általában (pedig) nem. Azonban most egy Hamvas-idézetre reakcióként (általam) idézett Hamvas-idézetet moderáltak ki. Nyilvánvaló, hogy ebben a történetben a „személyem” (nickem) mellékes. Az nem tetszett (ott, a vincenteseknek), amit Hamvas ír. Magam miatt soha nem írtam volna posztot. De a hamvascenzúrázás mögött meghúzódó (szelektálom, átírom a klasszikusok oeuvre-jét, hogy engem igazoljanak) szemlélet ellen bárhol, bármikor felemeltem volna (és a későbbiekben is fel fogom) emelni a szavam. (Innét: mk27.blog.hu/2012/12/21/no_de_mi_az_az_orulunkvincent_blog_hu/fullcommentlist/1#c18625886)

***

Apdét vagy kiegészítés, 2012. 12. 23.:

Újabb kommentváltás:

agresszív kismalac · http://kismalac.blog.hu 2012.12.23. 18:56:52
@mk27soundmaster: Nem hiszek abban, hogy szelektálnának a Hamvas-idézetek közt.
Persze igazából az tudja a frankót, aki kimodizott.
(Biztos, hogy egyáltalán megjelent a kommented?) (Innét: mk27.blog.hu/2012/12/21/no_de_mi_az_az_orulunkvincent_blog_hu/fullcommentlist/1#c18626685)

mk27soundmaster · http://mk27.blog.hu 2012.12.23. 19:18:46
@agresszív kismalac:

Ugyan, kismalac, nem kell a maszatolás! Azzal, hogy a másikból h_lyét próbálunk csinálni, a saját szennyünket még nem tüntetjük el. Ami a vincentblogon folyik az a legaljább ávóstempó. @jotunder nicknek eszébe sem jutott addig sem az én „zsidózásom” (egyébként igen meg lennék tisztelve, ha bárki bárhonnét akár egy „zsidózó” posztomat vagy kommentemenet idézne/linkelne!), sem a „pszichopátiám”, amíg nem szembesült saját gyakorlatával.

Linkeltem nekik egy korábbi @jotunder-kommentet (ezt a kommentemet is, evidens módon, nyomban moderálták:-)):

„jotunder · orulunkvincent.blog.hu 2012.02.18. 15:33:42
bbjnick maradhat, neonáci örjöngő repül. azt hittem érthető.”

orulunkvincent.blog.hu/2011/12/17/petschauer_es_a_patkany_nemposzt/fullcommentlist/1#c15860731

A „vincenti demokráciába”, úgy látszik, ugyanúgy belefér a klasszikusok életművének szelektálása, mint a szemérmetlen hazudozás és a másik aljas inszinuálása (természetesen, anélkül, hogy számára a szót megadnánk). (Innét: mk27.blog.hu/2012/12/21/no_de_mi_az_az_orulunkvincent_blog_hu/fullcommentlist/1#c18626820

14 komment

„Azt a napot és órát...”

2012.12.21. 07:11 mk27soundmaster

„Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, az ég angyalai sem, a Fiú sem, csak az Atya.” (Mt 24.36)

5 komment

...politikai pedofília...

2012.12.18. 16:33 mk27soundmaster

...Mindenki (ott, akkor és) úgy tüntet, ahogyan jólesik neki, de gimnazistákat (heccelni), agitálni, tüntetésre ösztönözni, politikai pedofília: olyan, mint mikor a cigányok a gyerekeket küldik lopni, mert ők (még) nem büntethetőek.

(...)

Ez már tényleg mindennek a legalja! ...kamaszgyerekeket bevonni olyan játszmá(k)ba, ami(k)ről semmi fogalmuk nincs és ami(k)hez semmi közük, aljasság.

(...)

...az iskolaigazgatók (akár) meg is tilthatnák, hogy az iskoláikban a gyerekek között agitáljanak, szervezkedjenek. De (elsődlegesen) nem megtiltani kell(ene), hanem felelősen kell(ene) hozzáállni a kérdéshez. A tanároknak például nyíltan, őszintén kell(ene) beszélniük a diákokkal, meg kell(ene) velük ismertetni(ük) a kérdést a maga összetettségében, tudatosítaniuk kell(ene) bennük, hogy mivel még nem szavazópolgárok, így kompetenciájuk és felelősségük is korlátozott és fel kell(ene) őket készíteni(ük) (meg kell(ene) próbálni felkészíteni őket) a politikai manipulációval szembeni immunitásra.

(...)

(Nagy szeretettel kérdezném a (nagy) demokratákat:) Nem kellene-e föltennünk magunknak a kérdést, hogy az-e a fontosabb, hogy egy fiatalkorú élhessen véleménnyilvánítási jogával vagy az-e, hogy gyerekeinket megvédjük a politikai manipulációtól? Ha egy gimnazistát nem tekintünk politikailag érettnek (hiszen választójoggal nem rendelkezhet), akkor miért érezzük érettnek ahhoz, hogy politikai agitátoroknak szolgáltassuk ki?... (Innét: mandiner.blog.hu/2012/12/18/a_nehezzene_slagergyarosai_european_mantra_az_uj_godorben#comments & mandiner.blog.hu/2012/12/18/fiatal_magyarok_razzak_az_utcat#comments)

2 komment

Audio Note Ongaku elektroncsöves integrált erősítő

2012.12.16. 10:01 mk27soundmaster

ongaku_kondo_audio_note_erositofotovrz_ff_457379_.jpg

21 komment

Linn Sondek LP 12 lemezjátszó

2012.12.11. 07:01 mk27soundmaster

linnsondeklp12_lemezjatszo_457227_.jpg

11 komment

...Kötcse* is in front of us!...

2012.12.11. 05:01 mk27soundmaster

...Kötcse* is in front of us!

(...) A probléma igazándiból nem az, hogy drasztikusan csökkentik a felsőoktatásban az államilag finanszírozott (hallgatói) helyek számát, hanem az, hogy ezt nem kötik össze egy épkézláb felvételi- és ösztöndíjrendszer bevezetésével, valamint hogy a felsőoktatási tanulmányokból kiszoruló fiataloknak nem biztosítják sem a „munkalehetőség lehetőségét”, sem pedig (az) értelmes és hasznosítható szakképzés(eke)t, mint valós alternatívákat (a napokban beszélgettem szakképzős tanárokkal: olyan kaotikus állapotok alakultak ki a szakképzésben, ami --- sokak szerint --- teljesen értelmetlenné és (így) használhatatlanná teszi azt)... (Innét: mandiner.blog.hu/2012/12/06/unortodox_felsooktatasi_letszamnoveles_ilyen_orszag_pedig_nincs_cccxlviii?fullcommentlist=1#comments)

*...O. V. (a) 2009. őszi kötcsei beszéd(é)ben magyar észjárásról, centrális politikai erőtérről, az értékviták mellőzéséről és szerény értelmiségről beszélt. Már akkor nyilvánvaló volt, hogy ezzel a programmal egy fenomenológiai feketelyukat hív létre. Az elmúlt időszak ezt (az aggályt) teljes mértékben igazolta. A kormányzást ugyan senki és semmi nem gátolja --- mivel a kormányzati lépések nemcsak hogy nem vitathatok, de nem is értelmezhetők (ahol nincs értékrend [lásd: a Nemzeti Együttműködés Rendszere, mint doktriner demokratizmus], ott, ugyan, mi alapján volna megítélhető egy-egy lépés tartalma, célja és minősége, helyessége-helytelensége?) ---, de senki és semmi nem is alapozza meg, nem is támogatja és nem is igazolja. Lassan és biztosan mindent elnyel a fenomenológiai feketelyuk, beleértve magát a kormányzást is... (bbjnick.blog.hu/2011/10/07/nem_gondol_itt_senki_semmit_komolyan_a_vagy_kotcse_az_mi_az)

1 komment

...a maguk világa az én szememben...

2012.12.08. 05:33 mk27soundmaster

...A maguk látásmódja, a maguk világa az én szememben egy beteg látásmód, egy beteg világ: a maguk világa egy olyan világ, ahol az állampolgárság érzékeny adat, de a vallási hovatartozás közérdekű (és egyben az alkalmatlanság bizonyítéka is), ahol a hajléktalanság alapjog, ahol a jog nem az igazság szolgája, hanem ki-ki igazságának érvényesítésére szolgáló eszköz, ahol Sch. vagy S. „tette” párhuzamba állítható egy rablógyilkossággal, ahol a  „magamfajtát” bárkinek bármikor joga van mocskolni katolicizmusáért, (bárki, bármikor) tetszése szerint, fiktív (mert definiálatlan) vádakat (pld. antiszemitizmus stb.) vagdoshat a fejünkhöz (megbélyegezhet, kirekeszthet), s ha visszakérdezünk, az is bűnösségünk bizonyítéka.

A maguk látásmódja, a maguk világa az én szememben egy beteg látásmód, egy beteg világ, amellyel, még ha módomban állna, még ha lehetőséget adnának rá sem volnék hajlandó semmilyen formában közösséget vállalni... (Innét: mandiner.blog.hu/2012/04/02/schmitt_pal_bucsuja?fullcommentlist=1#comments)

4 komment